Ngành thực phẩm đóng gói

Thu hút nhiều khách hàng với thùng carton đựng hàng may mặc trang nhã

THÙNG CARTON ĐỰNG HÀNG MAY MẶC : XU HƯỚNG “  XANH “ GIÚP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG SỐNG Ngành may mặc trên toàn cầu đã có nhiều phát triển mạnh mẽ theo thời gian. Trên thế giới, trong năm 2017, Nike có thị phần cao nhất trong ngành may mặc toàn cầu với thị phần […]
Xem thêm chi tiết